Telefon: 40 79 70 71

 E-mail: bo@krogagre.dk


Hamlmhus tegning 1

Hamlmhus tegning 1
Hamlmhus tegning 1
Hamlmhus tegning 1
Hamlmhus tegning 1 Tegninger fra vores hus

Et halmhus blev vores skæbne.....

Mangt og meget kan siges om de ting vi foretager os i Hvidovre, men kedeligt har det aldrig været. 

Som følge af knuste ruder, indbrud, pyromanbrande, åbnede hegn og foderrum, med deraf følgende oprydning, genopbygning, dyrlægeregninger, hul-i-hegnet føl, over et antal år forhørte vi os i 2002 omkring mulighederne for at udstykke vores hus og bygge et nyt ved stalden.

Svaret var et rungende 'I har ikke en chance, ingen bygger i kilen!'

Vi tænkte over sagen og blev enige om at hvis man ikke spørger får man ikke nej. Vi beskrev vores trængsler og den mulige løsning at skabe liv omkring stalden og drivhuset, der er vores normale opholdsområde. Vi underbyggede ansøgningen med vores vision for området, et område med græs fra villaer til byvej med et halmhus på midten.

Teknisk forvaltning anbefalede et nej til ansøgningen, men på tværs af politiske skel sendte Teknik og Miljøudvalget ansøgningen i høring. Hvidovre Avis 'dækkede' ansøgning med en underlig artikel. Artiklen omtalte en midlertidig byggetilladelse, viste et billede af nogen får der ikke var vores og var holdt i interviewstil, uden at vi havde talt med nogen. Efterfølgende kontakt til avisen var ikke positiv og blev opgivet. 

For at være på den sikre side talte vi med alle vores naboer og samlede underskrifter, kun ganske få ønskede ikke at skrive under. Vi talte med Teknik og Miljøudvalget og en rundvisning blev aftalt på dagen for afgørelsen.

VI FIK LOV!!!!!! Nu var der kun en klagefrist på 6 uger...... I løbet af de 6 uger tænkte vi meget over om nogen kunne klage, og da vi intet havde hørt fra Naturfredningsforeningen tog vi kontakt til dem, de ville klage. Vi fik dem overbevist om at en rundvisning måske var en god ide inden klagen blev afsendt. Rundvisningen var en success og de ville diskutere sagen igen, de klagede ikke. Det gjorde til gengæld museet på Kroppedals Antikvariske enhed. 

En emsig arkæolog med omsiggribende klagetendenser lod sig ikke overbevise om vores visioner, så i Naturklagenævnet stod det næste slag. I radioavisen fortalte man om 3 års ventetid på sagsbehandling, vi slog koldt vand i blodet.

I januar 2004 faldt et brev ind af brevsprækken, Naturklagenævnet havde afvist klagen, men der var 6 måneders mulighed for at gå i retten med afgørelsen. 

Vi havde barslet med tegninger og en model af et rundt hus, en timberframe konstruktør havde suppleret med sin erfaring og vi var på et punkt hvor ting begyndte at skulle koste penge. Vi kontaktede vores bank og da vores økonomi er ok forventede vi ikke de store problemer. Den danske bank var da også venlige, men Realkredit Danmark havde en anden holdning, vores 20 tdr. land i Hvidovre var ikke 1,2 mill værd og de ville ikke overveje at belåne et halmhus. Stor panik, vi forsøgte alle realkreditinstitutter og samme svar, ingen belåning.

Efter en del renden rundt prøvede vi DLR, vi gik specifikt efter en hestekyndig, der muligvis kunne bedømme områdets værdi korrekt. De godkendte lånet og bad os skifte til Roskilde Bank, hvilket vi gjorde med glæde. Lånet var dog betinget af en forsikring..... næste hurdle, lidt mere erfarne i kunsten at overtale gik det dog rimeligt Topdanmark accepterede en forsikring på linie med et stråtækt hus.

.